>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Thị Hà LoanNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:1993
Năm đạt học vị TS:1997
Tên luận án:Nghiên cứu sự đối xứng cao trong tương tác các hạt cơ bản
Người hướng dẫn:Đào Vọng Đức
Nơi công tác hiện nay:Trường Đại học sư phạm II

> Công bố khoa học của Nguyễn Thị Hà Loan