>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Lưu Thị Kim ThanhNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:1998
Năm đạt học vị TS:2001
Tên luận án:Các hiệu ứng lượng tử trong vật lý vi mô
Người hướng dẫn:Đào Vọng Đức

> Công bố khoa học của Lưu Thị Kim Thanh