>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Văn HoaNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:1998
Năm đạt học vị TS:2001
Tên luận án:Một số vấn đề lý thuyết hệ điện tử tương quan mạnh
Người hướng dẫn:Nguyễn Toàn Thắng

> Công bố khoa học của Nguyễn Văn Hoa