>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Toàn ThắngNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:1979
Năm đạt học vị TS:1982
Tên luận án:Tán xạ Raman điện tử của ánh sáng phân cực trong các chất bán dẫn vùng cấm thẳng
Người hướng dẫn:Nguyễn Văn Hiệu
Nơi công tác hiện nay:Viện Vật lý và Điện tử

> Công bố khoa học của Nguyễn Toàn Thắng