>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Võ Thanh CươngNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:1999
Năm đạt học vị TS:2002
Tên luận án:Lý thuyết trường lượng tử với các đối xứng biến dạng
Người hướng dẫn:Đào Vọng Đức

> Công bố khoa học của Võ Thanh Cương