>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Võ Thành VănNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:2000
Năm đạt học vị TS:2003
Tên luận án:Hiệu ứng của những Boson vector nặng trong mô hình thống nhất các tương tác
Người hướng dẫn:Hoàng Ngọc Long, Nguyễn Anh Kỳ

> Công bố khoa học của Võ Thành Văn