>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Đinh Phan KhôiNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:2002
Năm đạt học vị TS:2005
Tên luận án:Về một số vấn đề đối xứng mở rộng trong vật lý năng lượng cao
Người hướng dẫn:Hoàng Ngọc Long, Đặng Văn Soa
Nơi công tác hiện nay:Trường Đại học sư phạm Vinh

> Công bố khoa học của Đinh Phan Khôi