>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Quỳnh LanNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:2002
Năm đạt học vị TS:2005
Tên luận án:Vật chất tối tự tương tác trong mô hình 3 - 3 - 1
Người hướng dẫn:Hoàng Ngọc Long
Nơi công tác hiện nay:Đại học sư phạm Hà Nội

> Công bố khoa học của Nguyễn Quỳnh Lan