>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Đỗ Thị HươngNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:2007
Năm đạt học vị TS:2011
Tên luận án:Siêu đối xứng mô hình 3 - 3 - 1 kinh tế
Người hướng dẫn:Hoàng Ngọc Long
Nơi công tác hiện nay:Viện Vật lý và Điện tử

> Công bố khoa học của Đỗ Thị Hương