>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Trịnh Thị HươngNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:2007
Năm đạt học vị TS:2010
Người hướng dẫn:Đặng Văn Soa, Hoàng Ngọc Long
Nơi công tác hiện nay:Trường THPT Chu Văn An

> Công bố khoa học của Trịnh Thị Hương