>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Phùng Văn ĐồngNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:2006
Năm đạt học vị TS:2009
Người hướng dẫn:Hoàng Ngọc Long
Nơi công tác hiện nay:Trung tâm Vật lý lý thuyết

> Công bố khoa học của Phùng Văn Đồng