>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Thành TiênNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:2007
Năm đạt học vị TS:2011
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý chất đậm đặc
Người hướng dẫn:Đoàn Nhật Quang

> Công bố khoa học của Nguyễn Thành Tiên