>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Bá ÂnNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:1980
Năm đạt học vị TS:1983
Người hướng dẫn:Nguyễn Văn Hiệu
Nơi công tác hiện nay:Viện Vật lý và Điện tử

> Công bố khoa học của Nguyễn Bá Ân