>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Võ Thị HoaNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:2006
Năm đạt học vị TS:2010
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý chất đậm đặc
Tên luận án:Lý thuyết exciton và biexciton loại hai trong một số hệ thấp chiều và hệ có cấu trúc nano
Người hướng dẫn:Nguyễn Ái Việt

> Công bố khoa học của Võ Thị Hoa