>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Vũ Thị Hồng HạnhNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:2006
Năm đạt học vị TS:2010
Tên luận án:Chế tạo ổn định và tính chất phát quang của các chấm lượng tử nano tinh thể bán dẫn với cấu trúc dị thể
Người hướng dẫn:Nguyễn Như Đạt
Nơi công tác hiện nay:Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

> Công bố khoa học của Vũ Thị Hồng Hạnh