>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Hà Vĩnh TânNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:1981
Năm đạt học vị TS:1984
Người hướng dẫn:Nguyễn Văn Hiệu
Nơi công tác hiện nay:Viện Vật lý và Điện tử

> Công bố khoa học của Hà Vĩnh Tân