>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Phạm Thị Thanh NgaNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:2007
Năm đạt học vị TS:2013
Tên luận án:Nghiên cứu một số tính chất từ của mạng tam giác phản sắt từ Heisenberg
Người hướng dẫn:Nguyễn Toàn Thắng, Hoàng Anh Tuấn

> Công bố khoa học của Phạm Thị Thanh Nga