>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Vũ Kim TháiNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:2007
Năm đạt học vị TS:2013
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý chất đậm đặc
Người hướng dẫn:Hoàng Anh Tuấn

> Công bố khoa học của Vũ Kim Thái