>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Quang HưngNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:2006
Năm đạt học vị TS:2009
Người hướng dẫn:Hoàng Ngọc Long

> Công bố khoa học của Nguyễn Quang Hưng