>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Vinh QuangNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:1981
Năm đạt học vị TS:1984
Tên luận án:Những tính chất quang học của chất bán dẫn ở trong trường lazer mạnh
Người hướng dẫn:Nguyễn Văn Hiệu
Nơi công tác hiện nay:Viện Vật lý và Điện tử

> Công bố khoa học của Nguyễn Vinh Quang