>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Hà Thanh HùngNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:2010
Năm đạt học vị TS:2014
Tên luận án:Khai triển bậc cao trong lý thuyết trường
Người hướng dẫn:Hoàng Ngọc Long
Nơi công tác hiện nay:Trung tâm Vật lý lý thuyết

> Công bố khoa học của Hà Thanh Hùng