>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Hoàng Ngọc CầmNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:1985
Năm đạt học vị TS:1988
Người hướng dẫn:Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Ái Việt
Nơi công tác hiện nay:Viện Vật lý và Điện tử

> Công bố khoa học của Hoàng Ngọc Cầm