>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Trần Đình ThámNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:2010
Năm đạt học vị TS:2014
Người hướng dẫn:Đặng Văn Soa

> Công bố khoa học của Trần Đình Thám