>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Phí Quang VănNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Email:pqvaniop.vast.vn
Năm bắt đầu:2011
Năm đạt học vị TS:2018
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý năng lượng cao
Người hướng dẫn:Nguyễn Anh Kỳ

> Công bố khoa học của Phí Quang Văn