>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Thị Kim NgânNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Email:ntknganctu.edu.vn
Năm bắt đầu:2012
Năm đạt học vị TS:2018
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý năng lượng cao
Người hướng dẫn:Phùng Văn Đồng, Hoàng Ngọc Long

> Công bố khoa học của Nguyễn Thị Kim Ngân