>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Lê Thọ HuệNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:2010
Năm đạt học vị TS:2013
Tên luận án:Đối xứng gián đoạn trong Vật lý hạt
Người hướng dẫn:Hoàng Ngọc Long

> Công bố khoa học của Lê Thọ Huệ