>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Võ Văn ViênNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:2009
Năm đạt học vị TS:2013
Tên luận án:Mô hình chuẩn mở rộng
Người hướng dẫn:Hoàng Ngọc Long

> Công bố khoa học của Võ Văn Viên