>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Hoàng Ngọc LongNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:1984
Năm đạt học vị TS:1987
Tên luận án:Sự vi phạm số bargon trong các lý thuyết thống nhất tương tác
Người hướng dẫn:Đào Vọng Đức
Nơi công tác hiện nay:Viện Vật lý và Điện tử

> Công bố khoa học của Hoàng Ngọc Long