>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Đinh Thanh BìnhNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Phòng làm việc:205
Email:dtbinhiop.vast.vn
Năm bắt đầu:2013
Năm đạt học vị TS:2016
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý hạt cơ bản
Người hướng dẫn:Đỗ Thị Hương, Marcos Rodriguez

> Công bố khoa học của Đinh Thanh Bình