>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Dương Văn LợiNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Email:loidvtbgmail.com
Năm bắt đầu:2013
Năm đạt học vị TS:2018
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý hạt cơ bản
Người hướng dẫn:Hoàng Ngọc Long

> Công bố khoa học của Dương Văn Lợi