>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Đặng Trung SĩNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Email:dangtrungsigmail.com
Năm bắt đầu:2013
Năm đạt học vị TS:2017
Người hướng dẫn:Nguyễn Thanh Phong, Phùng Văn Đồng

> Công bố khoa học của Đặng Trung Sĩ