>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Trương Trọng ThúcNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Email:truongtrongthuc17gmail.com
Năm bắt đầu:2013
Năm đạt học vị TS:2017
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý hạt cơ bản
Người hướng dẫn:Nguyễn Thanh Phong, Hoàng Ngọc Long

> Công bố khoa học của Trương Trọng Thúc