>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Huy ThảoNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:2008
Năm đạt học vị TS:2012
Người hướng dẫn:Đặng Văn Soa

> Công bố khoa học của Nguyễn Huy Thảo