>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Hùng SơnNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:1984
Năm đạt học vị TS:1987
Người hướng dẫn:Nguyễn Văn Hiệu
Nơi công tác hiện nay:Viện Vật lý và Điện tử

> Công bố khoa học của Nguyễn Hùng Sơn