>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Chí ThảoNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:2014
Năm đạt học vị TS:2019
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý hạt cơ bản
Người hướng dẫn:Hoàng Ngọc Long, Phùng Văn Đồng

> Công bố khoa học của Nguyễn Chí Thảo