>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Ái Việt BNghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Năm bắt đầu:1984
Năm đạt học vị TS:1987
Người hướng dẫn:Đào Vọng Đức

> Công bố khoa học của Nguyễn Ái Việt B