>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017- Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, p. 36-41 (2017)

Mô hình 3-3-1-1 cho vật chất tối

Phùng Văn Đồng