>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nguyễn Danh Tùng

Print

Trên tạp chí

Tạp chí thuộc danh mục SCIE

 1. Electronic spectrum and superconductivity in the extended t–J–V model
  Nguen Dan Tung, Artem A. Vladimirov, Nikolay M. Plakida
  Physica C: Superconductivity and its applications 587, 1353900 (2021)
 2. Charge dynamics in strongly-correlated electronic systems
  Nguen Dan Tung, Nikolay Plakida
  INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B 32, 1850327 (2018)
 3. STATIC CHARGE SUSCEPTIBILITY IN THE t–J–V MODEL
  Dan Tung Ngun and N. M. Plakida
  Theoretical and Mathematical Physics 194, 127–141 (2018)

Tạp chí không thuộc SCIE