>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nùng Văn Đơn

Print

Trên tạp chí

Tạp chí thuộc danh mục SCIE

 1. Deterministic Joint Remote Preparation of an Arbitrary Qubit via Einstein-Podolsky-Rosen Pairs
  Cao Thi Bich, Nung Van Don , Nguyen Ba An
  Int J Theor Phys 51, 2272–2281 (2012)
 2. Deterministic joint remote state preparation
  Nguyen Ba An, Cao Thi Bich, Nung Van Don
  Physics Letters A 375, 3570–3573 (2011)
 3. Joint remote preparation of four-qubit cluster-type states revisited
  N. B. An, C. T. Bich and N. V. Don
  J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 44, 135506 (2011)

Tạp chí không thuộc SCIE

 1. NEW DETERMINISTIC PROTOCOL FOR JOINT REMOTE PREPARATION OF TWO-QUBIT STATES
  NUNG VAN DON, CAO THI BICH, NGUYEN BA AN
  Communications in Physics 22, 193-200 (2012)
 2. Remote state preparation with unit success probability
  N. B. An, C. T. Bich, N. V. Don and J. Kim
  Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 2, 035009 (2011)