>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Vũ Thị Ngọc Huyền

Print

Trên tạp chí

Tạp chí thuộc danh mục SCIE

  1. Gauge Boson Mixing in the 3-3-1 Models with Discrete Symmetries
    P. V. Dong, V. T. N. Huyen , H. N. Long, and H. V. Thuy
    Advances in High Energy Physics 2012, 715038 (2012)

Tạp chí không thuộc SCIE