>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Vũ Hòa Bình

Print

Trên tạp chí

Tạp chí thuộc danh mục SCIE

  1. Neutrino energy-loss rate in 331β model
    D. T. Binh, L. T. Hue, V. H. Binh and H. N. Long
    International Journal of Modern Physics A 36, 2150179 (2021)

Tạp chí không thuộc SCIE