>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Seminar

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

Seminar Vật lý lý thuyết và Vật lý tính toán:
Tên báo cáoHigh performance computing in astrophysics (and particle physics)
Người trình bàyGS. Pierre Lesaffre
Cơ quanĐại học KHCN Hà Nội (USTH), Hà Nội, và CNRS, LERMA/ENS, Paris
NgàyThứ Ba, 18-02-2014
Giờ10:00 AM
Địa điểmPhòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
Tóm tắtI will give an account on how we use high performance computing in astrophysics to help us make progress in various questions such as fluid dynamics or radiative transfer. My main focus will be on the conservation laws of fluids, for which pen and paper quickly fail to provide us with solutions. I will also attempt at giving a brief account of what is done is particle physics, although this is far from my domain of expertise, and I will hence run the risk of being non-exhaustive.