>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Seminar

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

Controlled Remote State Preparation
ThS. Cao Thị Bích (Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý)
9:30 AM, Thứ Ba 16-12-2014
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Mô hình cho truyền dẫn ballistic qua chuyển tiếp n-p-n graphene
ThS. Nguyễn Thị Thùy Nhung (Trung tâm Vật lý tính toán, Viện Vật lý)
10:00 AM, Thứ Ba 16-12-2014
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Classifying Self-terminating Ventricular Fibrillation by Bivariate Data Analysis
TS. Lê Duy Mạnh (Trung tâm Vật lý tính toán, Viện Vật lý)
10:00 AM, Thứ Ba 09-12-2014
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Quantum Mass Acquisition in Spinor Bose-Einstein Condensates
TS. Nguyen Thanh Phuc (Center for Emergent Matter Science (CEMS), RIKEN, Wako-shi, Saitama, Japan)
10:00 AM, Thứ Ba 02-12-2014
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Are there fundamental theories in low energy physics?
GS. Mukunda P. Das (Department of Theoretical Physics Research School of Physics and Engineering, The Australian National University Canberra, ACT 2401, Australia)
10:00 AM, Thứ Sáu 31-10-2014
Phòng 202 (Thư viện), Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Probing the elastic limit of DNA bending
Lê Thanh Tùng (School of Physics, Georgia Institute of Technology, USA)
10:00 AM, Thứ Ba 13-05-2014
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Ảnh hưởng của thế thăng giáng Coulomb lên truyền dẫn trục c trong vật liệu cuprate
TS. Phạm Tuấn Minh (Trung tâm Vật lý lý thuyết, IOP, VAST)
10:00 AM, Thứ Ba 08-04-2014
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

"Cosmological inflation from higher dimensional gauge theory and gravity"?
GS. Takeo Inami (Department of Physics Faculty of Science and Engineering Chuo University, Tokyo, Japan)
10:00 AM, Thứ Năm 20-03-2014
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

High performance computing in astrophysics (and particle physics)
GS. Pierre Lesaffre (Đại học KHCN Hà Nội (USTH), Hà Nội, và CNRS, LERMA/ENS, Paris)
10:00 AM, Thứ Ba 18-02-2014
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội