>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Seminar

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

Synaptic Mechanism of Synchronized Bursting Events in Neuronal Cultures
GS. Chi Keung Chan (Institute of Physics, Academia Sinica, Taipei, Taiwan)
10:00 AM, Thứ Năm 31-12-2015
Phòng 202 (Thư viện), Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Can Spin-Orbit Interaction protect a Non-Fermi Liquid?
TS. Nguyễn Thị Kim Thanh (Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý, Hà Nội)
10:00 AM, Thứ Ba 01-09-2015
Phòng 202 (Thư viện), Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Lepton mass hierarchy in the light of time-space symmetry with microscopic curvatures
Võ Văn Thuận (Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam, Văn phòng Ban CĐNN dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, 91 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội)
10:AM, Thứ Ba 04-08-2015
Phòng 202 (Thư viện), Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Engineering nanomaterials from bottom up: The rise of computer simulation
Nguyễn Đắc Trung (Institute of Mechanics Vietnam Academy of Science and Technology 264 Doi Can St., Ba Dinh, Hanoi)
10:00 AM, Thứ Ba 05-05-2015
Phòng 202 (Thư viện), Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Tìm kiếm mối liên hệ giữa tương đối tính tổng quát và cơ học lượng tử.
Võ Văn Thuận (Văn phòng Ban CĐNN dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 91 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội)
10:00 AM, Thứ Ba 21-04-2015
Phòng 202 (Thư viện), Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội