>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Seminar

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

Molecular simulations of intrinsically disordered proteins involved in human diseases
Dr. Tâp Ha-Duong (University of Paris-Sud)
10:00 AM, Thứ Tư 07-12-2016
Phòng 202 (Thư viện), Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Hawking fluxes and Anomalies in Rotating Regular Black Holes with a Time-Delay
Dr. Shingo Takeuchi (The Institute for Fundamental Study (IF), Naresuan University, Phitsanulok 99 Moo 9 Tambol Taephoe, Amphur Muang, Phisanulok, 65000, Thailand)
10:00 AM, Thứ Ba 29-11-2016
Phòng 202 (Thư viện), Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Graphene pn junction in the quantum regime
TS. Lê Trường Sơn (Research Associate, National Institute of Standards and Technology, 100 Bureau Dr., Gaithersburg, MD, USA)
10:00 AM, Thứ Ba 13-09-2016
Phòng 202 (Thư viện), Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

The Role of Quenched Disorder, Interfaces and Confinement on Glassy Dynamics of Colloidal and Thermal Liquids
Phan Đức Anh (Đại học Illinois tại Urbana-Champaign, Hoa Kỳ)
10:00 AM, Thứ Ba 30-08-2016
Phòng 202 (Thư viện), Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Lý thuyết tương đối phổ quát, mọi tương tác và trường Higgs là thành phần của hấp dẫn
PGS.TS. Nguyễn Ái Việt (Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội)
09:30 AM, Thứ Ba 21-06-2016
Phòng 202 (Thư viện), Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Sóng hấp dẫn và sự chuyển hóa sóng hấp dẫn-điện từ
GS.TS. Hoàng Ngọc Long (Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý, Hà Nội)
10:00 AM, Thứ Ba 29-03-2016
Phòng 202 (Thư viện), Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Controlling and Probing non-Abelian Emergent Gauge Potentials in Spinor Bose-Fermi Mixtures
TS. Nguyễn Thanh Phúc (RIKEN CEMS)
10:00 AM, Thứ Hai 29-02-2016
Phòng 202 (Thư viện), Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Observation of two forms of conformations in the reentrant condensation of DNA
GS. Chi Keung Chan (Institute of Physics, Academia Sinica, Taipei, Taiwan)
10:AM, Thứ Ba 05-01-2016
Phòng 202 (Thư viện), Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội