>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Seminar

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

Phương pháp tích phân phiếm hàm cho sự đồng tồn tại pha trong hệ nhiều hạt
Nguyễn Văn Hinh (NCS Viện Vật lý & Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)
10:00 AM, Thứ Ba 13-11-2018
Phòng họp tầng 6, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Bose, Bosons and Boson Condensation
GS. Mukunda Das (Department of Theoretical Physics, RSPE The Australian National University Canberra, ACT 6201 Australia)
10:00 AM, Thứ Ba 06-11-2018
Phòng họp tầng 6, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Single and two photon transport with atom and cavity: from theory to single photon optical logic gate
TS. Trần Quyết Thắng (Đại học Ajou (Hàn Quốc))
10:00 AM, Thứ Ba 23-10-2018
Phòng họp tầng 6, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

From quantum Hall effect to duality
GS. Đàm Thanh Sơn (Đại học Chicago)
10:00 AM, Thứ Hai 13-08-2018
Hội trường (tầng 8), nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Duality of divergent integrals: theory and applications
Prof. Eric Galapon (National Institute of Physics University of the Philippines, Diliman, Quezon City)
10:00 AM, Thứ Ba 24-07-2018
Phòng họp tầng 6, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Spin Hall effect with space inversion symmetry
TS. Nguyễn Thanh Phúc (RIKEN CEMS)
10:00 AM, Thứ Sáu 23-02-2018
Phòng họp tầng 6, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Fermion masses and mixings in models with extended gauge symmetries
Dr. Antonio Enrique Cárcamo Hernández (Universidad Tecnica Federico Santa Maria, Valparaiso, Chile)
10:00 AM, Thứ Ba 30-01-2018
Phòng họp tầng 6, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Hyper-fine prediction of tauon mass in a microscopic cosmological model
TS. Võ Văn Thuận (Duy Tan University (DTU), 3 Quang Trung street, Hai Chau district, Danang, Vietnam; Vietnam Atomic Energy Institute (VINATOM), 59 Ly Thuong Kiet street, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam)
10:00 AM, Thứ Ba 23-01-2018
Phòng họp tầng 6, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Finite N effect in the 1/D expansion for the one-dimensional large N gauge theory
Dr. Shingo Takeuchi (Vietnam National Space Center, VAST, 18 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam)
10:00 AM, Thứ Ba 09-01-2018
Phòng họp tầng 8, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội