>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Seminar

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

Về Siêu-dẫn nhiệt-độ phòng ở carbonaceous sulfur hydride
Nguyễn Văn Liễn (Trung tâm Vật lý lý thuyết)
10:00 AM, Thứ Tư 16-12-2020
Phòng 62, tầng 6, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội