>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Seminar

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | >

Lattice dynamics and electronic properties of small-angle twisted bilayer graphene
Viet-Hung Nguyen (Université catholique de Louvain (UCLouvain), Louvain-la-Neuve, Belgium)
3:00 PM, Thứ Sáu 11-06-2021
Google meet: meet.google.com/omh-sbcg-xni

The way topology and geometry entering and playing in the physics world
PGS. TS. Đỗ Vân Nam (Viện Nghiên cứu tiên tiến Phenikaa)
10:00 AM, Thứ Năm 08-04-2021
Phòng 62, tầng 6, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Thơ và Vật lý
GS. Emeritus Nguyễn Toàn Thắng (Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý)
10:00 AM, Thứ Tư 10-03-2021
Phòng 62, tầng 6, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Ab Initio MATERIAL DESIGN FOR ENERGY STORAGE AND GAS SENSORS TOWARDS DETECTION OF CANCER AT EARLY STAGE
GS. TS. Đinh Văn An (Trường Đại học Việt Nhật và Đại học Osaka, Nhật Bản)
10: 00 AM, Thứ Tư 13-01-2021
Phòng 62, tầng 6, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội