>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Giải thưởng nghiên cứu trẻ

Giải thưởng nghiên cứu trẻ của Trung tâm Vật lý lý thuyết và Trung tâm Vật lý tính toán hàng năm được trao cho các nghiên cứu viên trẻ của hai Trung tâm có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu. Người đoạt giải phải dưới 35 tuổi và chưa có học vị TS hoặc vừa bảo vệ TS trong năm xét chọn.


Người đoạt giải Cao Thị Bích
Năm đoạt giải2011
Thành tích
  1. Joint remote preparation of four-qubit cluster-type states revisited, Nguyễn Bá Ân, Cao Thị Bích, Nùng Văn Đơn. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 44, 135506 (2011).
  2. Remote state preparation with unit success probability, Nguyễn Bá Ân, Cao Thị Bích, Nùng Văn Đơn and Jaewan Kim, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 2, 035009 (2011).
  3. Deterministic joint remote state preparation, Nguyễn Bá Ân, Cao Thị Bich, Nùng Văn Đơn, Physics Letters A 375, 3570–3573 (2011).