>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Giải thưởng nghiên cứu trẻ

Giải thưởng nghiên cứu trẻ của Trung tâm Vật lý lý thuyết và Trung tâm Vật lý tính toán hàng năm được trao cho các nghiên cứu viên trẻ của hai Trung tâm có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu. Người đoạt giải phải dưới 35 tuổi và chưa có học vị TS hoặc vừa bảo vệ TS trong năm xét chọn.


Người đoạt giải Nguyễn Thị Hồng Vân
Năm đoạt giải2011
Thành tích
  1. Measurement of the Transverse Momentum Distribution of W Bosons in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV with the ATLAS Detector, ATLAS collaboration, accepted by Phys. Rev. D, SCI.
  2. Measurement of the transverse momentum distribution of Z/gamma* bosons in proton- proton collisions at sqrt(s)=7 TeV with the ATLAS detector, ATLAS collaboration, Phys. Lett. B 705, 415-434, 2011, SCI
  3. Properties of jets measured from tracks in proton-proton collisions at center-of-mass energy sqrt(s) = 7 TeV with the ATLAS detector, ATLAS collaboration, Phys. Rev. D 84, 054001, 2011, SCI.
  4. Search for neutral MSSM Higgs bosons decaying to tau^+ tau^- pairs in proton-proton collisions at sqrt(s) = 7 TeV with the ATLAS detector, ATLAS collaboration, Phys. Lett. B 705, 174 – 192, 2011, SCI.
  5. Search for a heavy gauge boson decaying to a charged lepton and a neutrino in 1 fb-1 of pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV using the ATLAS detector, ATLAS collaboration, Phys. Lett. B 705, 28 – 46, 2011, SCI.
  6. Search for the Standard Model Higgs boson in the two photon decay channel with the ATLAS detector at the LHC, ATLAS collaboration, Phys. Lett. B 705, 452 – 470, 2011, SCI.
  7. Search for the Standard Model Higgs boson in the decay channel H->ZZ(*)->4l with the ATLAS detector, ATLAS collaboration, Phys. Lett. B 705, 435 – 451, 2011, SCI.